Свободни работни позиции, обявени в бюрата по труда в Асеновград към  

Общи административни служители

 

Работници по обработка на дърво

 

Насочването към работно място се извършва само от бюрото по труда, в което търсещото работа лице е регистрирано.

Агенция по заетоста София, Бюро по труда София